Τι είναι η Νέα Ηλιαία;

themis

 • Παρατηρώντας την συνεχόμενη κατάπτωση και αποσύνθεση των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και ηθικών δομών της Πατρίδος μας…
 • Αγανακτισμένοι από την διαρκή και ανελέητη προβολή της διαφθοράς, την επιβολή της ανευθυνότητας, της παραγραφής αδικημάτων, της ελλείψεως οράματος…
 • Πιεζόμενοι από την επέλαση του παραλογισμού, τους κινδύνους αλλοιώσεως της εθνικής μας ταυτότητας, την σταδιακή κατάργηση θεμελιωδών ατομικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αποδυνάμωση της αγοραστικής αξίας του εισοδήματός μας, …
 • Αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος της ευθύνης μας απέναντι στην Ιστορία και το Μέλλον αυτού του Τόπου…
 • Διαπνεόμενοι από την ανάγκη επαναφοράς όλων των χαμένων αξιών όπως της Δικαιοσύνης, της Αξιοκρατίας, της Ελευθερίας, της Αρετής, της Χαράς στην ζωή μας…
 • Εμπνεόμενοι από το αρχαίο ελληνικό υπόδειγμα δομήσεως μιας υγιούς κοινωνίας…
 • Εμείς, ως Ελεύθεροι Έλληνες Πολίτες, αποφασίσαμε την συγκρότηση της νέας, σύγχρονης Ηλιαίας προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις και τα προστάγματα των καιρών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΗΛΙΑΙΑ:

Η νέα Ηλιαία είναι ένα μέσον εκφράσεως της ανάγκης των συνειδητοποιημένων Ελλήνων Πολιτών για απόδοση δικαιοσύνης, στα απαράδεκτα τεκταινόμενα των τελευταίων ετών, σε ηθικό και ψυχικό επίπεδο. Η νέα Ηλιαία επ’ ουδενί δεν αντικαθιστά, ούτε υποκαθιστά την λειτουργία ενός εντίμου κρατικού ή λαϊκού δικαστικού σώματος. Κατ’ ουσίαν είναι ένα εικονικό δικαστήριο εν είδει θεάτρου. Προς τούτο εγκαινιάζει ένα νέο είδος δρωμένου, την ΔΗΜΩΔΙΑ, κατά το πρότυπον της Τραγωδίας και της Κωμωδίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όμως την πολυπληθέστερη δυνατή συμμετοχή των Πολιτών του ΔΗΜΟΥ.

ΣΚΟΠΟΣ:

Η εξέταση, διερεύνηση και αναψηλάφηση υποθέσεων που συνετάραξαν και συνεχίζουν να συνταράσσουν την Ελληνική κοινωνία και στις οποίες ουδέποτε δόθηκε η πρέπουσα σημασία και ουδέποτε ικανοποιήθηκε το κοινό περί Δικαίου αίσθημα των Ελλήνων Πολιτών. Σε πρώτη προτεραιότητα τίθεται η εξέταση της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας υπογραφής του λεγομένου «μνημονίου», καθώς και των προκυψάντων εξ’ αυτού ζητημάτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Η νέα Ηλιαία λειτουργεί κατά το πρότυπον της Ηλιαίας σε ανοικτό χώρο κάτω από τον Ήλιο, σε οποιοδήποτε δόκιμο χώρο που πληροί γεωμορφολογικώς τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις ενός Θεάτρου. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκεντρώσεως σε ανοικτό χώρο (λόγω καιρικών συνθηκών κλπ.) η συγκέντρωση θα πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο.

Ηλιαστές μπορούν να γίνουν όλοι οι Έλληνες κατά γένος και κατά συνείδηση Πολίτες οι οποίοι αποδέχονται τις θεμελιώδεις αρχές και αντιλήψεις, ως και τον σύγχρονο όρκο των Ηλιαστών της παρούσης .

Εάν το πλήθος των Ηλιαστών υπερβαίνει το όριον των 500 θα γίνεται κλήρωσις.

Οι Ηλιαστές δεν απαιτείται να έχουν ιδιαίτερες γνώσεις επαγγελματικού τύπου «ηθο-ποιΐας», οφείλουν όμως, κατά την έννοια του όρου να «ποιούν ήθος». Δηλαδή να είναι κατά το δυνατόν, σεμνοί, δίκαιοι, ευπροσήγοροι κλπ.

Όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα μπορούν να παίζουν τον ρόλο των κατηγορουμένων, των κατηγόρων ή των συνηγόρων υπερασπίσεως.

Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που θα δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής.

Στο Ακροατήριον επίσης μπορούν να συμμετάσχουν ελεύθερα όλοι οι Έλληνες κατά γένος και κατά συνείδηση Πολίτες.

Η νέα Ηλιαία βασίζεται στις αρχές της άμεσης δημοκρατίας, μερικές εκ των οποίων προσδιορίζονται και εκφράζονται στα παρακάτω. Με βάση τις αρχές αυτές και με γνώμονα την ευημερία όλου του κοινωνικού συνόλου (μέχρι την ελαχιστοποίηση έως εξάλειψη φαινομένων αδικίας, δυσνομίας, κακότροπης υστεροβουλίας, διαφθοράς, διαπλοκής, κακοδιαχειρίσεως, ατιμίας και ατιμωρησίας), προβαίνει στην υλοποίηση του οράματος συγκροτήσεως μιας δίκαιης κοινωνικής δομής όλων των ενεργών και αγωνιούντων Πολιτών μέσω των εξής βημάτων:

α) Προσδιορισμό ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων ζητημάτων που θα διαμορφώνονται στο εκάστοτε κατηγορητήριον.

β) Καταγραφή των Ηλιαστών, των κατηγορουμένων, των κατηγόρων και των συνηγόρων υπερασπίσεως.

γ) Συγκέντρωση και προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων κατηγορίας ή υπερασπίσεως.

δ) Ακροαματική διαδικασία – ΔΗΜΩΔΙΑ

ε) Λήψη αποφάσεων μέσω της διαδικασίας της ψηφοφορίας και αναγγελία ποινών.

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ – ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ:

Η εύρυθμη, αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία της νέας Ηλιαίας, ως και η επιτυχής ηθικοπνευματική εξύψωση δια μέσου της Δημωδίας, εξαρτάται από την αποδοχή, αναγνώριση και σεβασμό ορισμένων αρχών και αντιλήψεων οι όποιες τίθενται ως προμετωπίδα τους.

 1. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: Ο σεβασμός στην δικαιοσύνη και στην εφαρμογή του δικαίου ως αντικατοπτρισμού των φυσικών διεργασιών, είναι κατ΄ ουσίαν ο καταλύτης της επιτυχούς αυτοοργανώσεως και αυτοθεσμίσεως μιας υγιούς κοινωνίας. Η δικαιοσύνη και η έκφρασις του δικαίου δεν ταυτίζεται με το μερικό-ατομιστικό «καλό» ή «κακό». Το «δίκαιον» το οποίον ορίζεται ως «η απόδοσις των οφειλομένων», δηλαδή, απόδοση στον καθένα αυτών που του πρέπουν, αποτελεί ουσιαστικόν κριτήριον λειτουργίας της νέας Ηλιαίας.
 2. ΕΥΝΟΜΙΑ: Η δικαιοσύνη αντιπροσωπεύεται από καλούς και ορθούς νόμους. Η έννοια του καλού και του ορθού ως προϊόν της κατά φύσιν λογικής, αναγνωρίσιμη εκ της αποδοχής της από ευρύ φάσμα των συνειδητοποιημένων και ενεργών Πολιτών, έχει άμεση συνάρτηση με την προσδοκώμενη ευημερία και ευτυχία τους. Στο έργο του Μοντεσκιέ «το πνεύμα των νόμων», αναφέρεται ότι για να είναι «νόμιμοι» οι νόμοι (νόμιμοι κατ΄ουσίαν και όχι κατά το δοκούν όπως συμβαίνει στην σύγχρονη εποχή) πρέπει «να είναι προσαρμοσμένοι στο κλίμα, στις παραδόσεις, στα ήθη, στα έθιμα και στην ιστορία του τόπου». Κατά τον Ντιντερό, «νόμοι αντίθετοι στην ευτυχία του πολίτη είναι ανήθικοι και γρήγορα καταργούνται».
 3. ΙΣΟΝΟΜΙΑ: Απέναντι στους νόμους μίας ευνομούμενης πολιτείας όλοι οι Πολίτες πρέπει να είναι ίσοι, όπως ακριβώς ίσοι είναι απέναντι στους φυσικούς νόμους. Ισονομία όμως, δεν σημαίνει μη διάκριση, μη κριτηριακή νομοθέτηση και μη διαβάθμιση ποινών, (ακριβώς όπως συμβαίνει με την συμπεριφορά του νόμου της βαρύτητος απέναντι σε κάποιον που βρίσκεται σε ύψος ενός μέτρου και κάποιου που βρίσκεται σε ύψος 1000 μέτρων). Αρκεί η διάκριση και διαβάθμιση να προκύπτει από ορθά κριτήρια. Π.χ. Η διάκριση μεταξύ των εχόντων του δικαιώματος άδειας οδηγήσεως και των μη εχόντων, έχει να κάνει με το αν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις όπως ηλικία, καλή όραση, ακοή κλπ. Η διάκριση αυτού του τύπου προκύπτει από την ίδια την φύση της ικανότητος οδηγήσεως. Η ισονομία σ’ αυτήν την περίπτωση λοιπόν, έχει να κάνει με αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις και όχι με όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες ή τους κατοίκους. Κατ’ αναλογίαν μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις και να θεσπίζονται νόμοι γι’ όλες τις περιπτώσεις.

 

ΟΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Έχοντας μελετήσει προσεκτικώς, κατανοήσει πλήρως, και συμφωνήσει άνευ αμφιβολιών και δισταγμών εις ότι αφορά τον σκοπόν της συγκροτήσεως του δικαστηρίου τούτου και εμπνεόμενος από το κοινό περί Δικαίου αίσθημα που διακατέχει την Ελληνικότητά μου, Ορκίζομαι, στον λόγον της Ελληνικής μου τιμής και συνειδήσεως ότι:

 • Θα κρίνω με την ψήφο μου σύμφωνα με τους νόμους και τα ψηφίσματα του Δήμου των Πολιτών. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει νόμος για συγκεκριμένο ζήτημα, θα κρίνω σύμφωνα με τις γενικές αρχές του εθιμοτυπικού δικαίου και την περί δικαίου συνείδησή μου.
 • Θα εισακούσω με την αυτήν αμεροληψία τις καταθέσεις κατηγόρων, κατηγορουμένων και μαρτύρων και θα ψηφίζω αποκλειστικώς και μόνον επί του αντικειμένου της διώξεως.
 • Δεν θα δεχθώ να δωροδοκηθώ λόγω της ηλιαστικής μου ιδιότητος, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, ούτε από γνωστούς και φίλους ούτε από αγνώστους, εν γνώσει μου, σε καμμία περίπτωση και κατά κανέναν τρόπο.
 • Προς τούτο δεσμεύομαι, να κρίνω δικαίως εντίμως και ορθώς. Εν εναντία δε περιπτώσει βαριές να πέσουν οι συνέπειες της Νεμέσεως επάνω μου και τιμωρός μου η Θέμις.
 • Μάρτυρές μου, οι παρευρισκόμενοι συνΗλιαστές και το ακροατήριον.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

forma_symmetoxis-heliaea

Δείτε το έντυπο σε μεγένθυνση πατώντας ΕΔΩ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.