ΕΝΑΡΞΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΛΑΙΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ!

Όπως γράψαμε και στο δημοσιευμένο άρθρο μας της 23/06/2013, το επίσημο πρώτο Λαϊκό Δημοψήφισμα ξεκίνησε ήδη στις 21/06/2013.

Ζητούμε να απαγορευθούν:
α) η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας,
β) η έκδοση διαταγών πληρωμής και
γ) η κατάσχεση για οποιαδήποτε χρέη που αποδεδειγμένα δεν αποκτήθηκαν με δόλια μέσα:
α) κάθε ακινήτου για χρέη στο δημόσιο και τις τράπεζες και της κύριας κατοικίας προς ιδιώτες,
β) κάθε κινητού και ακινήτου πράγματος και μέσου που χρησιμοποιείται για βιοπορισμό, διατροφή
και επιβίωση του οφειλέτη και της οικογενείας του

Το παρόν Δημοψήφισμα διενεργείται με έναν από τους παρακάτω 2 τρόπους:

1) ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΩΤΟΥ ΛΑΙΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Σε προτυπωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986, η οποία θα πρέπει να υπογραφεί από κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει ‘Ελληνα/ίδα Πολίτη. Πρωτίστως θα πρέπει να συμπληρώσει ιδιόχειρα όλα τα ζητούμενα στοιχεία για την πιστοποίηση και μη αμφισβήτηση της ρητής πολιτικής του βούλησης τόσο ως προς τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου Δημοψηφίσματος, όσο και ως προς την έγκυρη καταμέτρηση της Ψήφου του σε αυτό το Δημοψήφισμα Λαϊκής Πρωτοβουλίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως:

  • κατεβάσουν το προτυπωμένο έντυπο της Υπ. Δήλωσης πατώντας ΕΔΩ,
  • συμπληρώσουν ιδιόχειρα τα στοιχεία τους και υπογράψουν,
  • θεωρήσουν τo γνήσιο της υπογραφής τους σε Κ.Ε.Π. ή άλλη Αρμόδια Αρχή,
  • αποστείλουν ταχυδρομικά ή παραδώσουν ιδιόχειρα στην παρακάτω διεύθυνση αλληλογραφίας:

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 42
Τ.Κ. 10680 ΑΘΗΝΑ

2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την παρακάτω φόρμα Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986:

Μπορείτε επίσης να ζητάτε διευκρινήσεις στην ηλ. διευθυνση dimopsifisma@dimovoulio.gr

Κατηγορίες: Ηλιαία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.