ΣτΕ: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ.

ste_aitisi_anastolis_ektelesis_ert240713

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 24/07/2013, κατατέθηκε στο ΣτΕ με αρ. 364, από τον Εκπρόσωπο του Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας, Δικηγόρο Γιώργο Λ. Κόκκα, Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Ισχύος στην οποία ζητείται να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή για την αναστολή εκτέλεσης:

  1. της κατάργησης της δημόσιας επιχείρησης Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.),
  2. της Απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών και την συνεπεία αυτών των πράξεων με κοινοποιήσεις δήθεν λύσεων Συμβάσεων Αορίστου Χρόνου, που υπογράφει ο παράνομα και αντισυνταγματικά ορισθείς Ειδικός Διαχειριστής κ. Γκίκας Μάναλης, ο οποίος δύναται ακόμα και να ορίζει τρίτους Δικηγόρους για κάλυψη των νομικών υπηρεσιών της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και
  3. κάθε άλλης αμέσως ή εμμέσως συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης και παράλειψης της Διοίκησης, όπως την με αρ.1/2013 Ανακοίνωση Πρόσληψης αρχικά 589 και κατόπιν 2000 υπαλλήλων της μεταβατικής Δημόσιας Τηλεόρασης, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 11/07/2013 και με αριθμό κατάθεσης 3303/17-07-2013 αιτήσεως ακυρώσεως, η συζήτηση της οποίας εκκρεμεί.

Επίσης ζητείται:

  • να ανακληθεί προσωρινά η εξουσιοδότηση στον ειδικό διαχειριστή για να εκτελεί οποιεσδήποτε πράξεις μετάδοσης το τηλεοπτικού προγράμματος της αποκαλούμενης Δημόσιας Τηλεόρασης και να αναγνωρισθεί η δυνατότητα εκπομπής στις συχνότητες της ΕΡΤ ΑΕ μόνο του προγράμματος που παράγουν εθελοντικά οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ΑΕ στο κτίριο του Ραδιομεγάρου (Μεσογείων 432 Αγ. Παρασκευή) και του κτιρίου επί της Λεωφόρου Στρατού στη Θεσσαλονίκη, ως του μόνου αυθεντικού ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος που δύναται να καταλαμβάνει όλες τις συχνότητες της ΕΡΤ ΑΕ μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των αιτήσεων ακυρώσεως της ΠΟΣΠΕΡΤ και της αντίστοιχης ένθετης στο παρόν δικόγραφο αίτησης, άλλως μέχρι την δυνατότητα κανονικής και ολοκληρωμένης εκπομπής και λειτουργίας της νέας εταιρείας ΝΕΡΙΤ ΑΕ και να επιτραπεί προσωρινά η μετάδοση του ιδίου ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος των εργαζομένων της ΕΡΤ ΑΕ από την ψηφιακή πλατφόρμα DIGEA και μέσω δορυφορικής μετάδοσης με απόφαση του Δικαστηρίου, άλλως με σχετική πράξη του Ειδικού Διαχειριστή
  • να ανασταλεί προσωρινά η άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Διαχειριστή από τον ακύρως και παρανόμως διορισθέντα σύμφωνα με τους λόγους της αιτήσεως ακυρώσεως κ. Γκίκα Μάναλη, ώστε να εκδοθεί ΚΥΑ η οποία να προβλέπει την διαφανή προκήρυξη της θέσεως του Ειδικού Διαχειριστή σε νομικό πρόσωπο που να έχει αποδεδειγμένα τις δυνατότητες δημιουργίας και εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος της Ελληνικής Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι έκδοση αποφάσεως του Δικαστηρίου, άλλως μέχρι την δυνατότητα κανονικής και ολοκληρωμένης εκπομπής και λειτουργίας της νέας εταιρείας ΝΕΡΙΤ ΑΕ.
  • να ανασταλεί η με αρ. 1/2013 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού κατά τη μεταβατική παρούσα φάση και γενικά η δυνατότητα ανακοινώσεων πρόσληψης προσωπικού και περαιτέρω πράξεων για την προσωρινή πρόσληψη στον μεταβατικό φορέα από τον Ειδικό Διαχειριστή κ. Γκίκα Μάναλη προσωρινά και μέχρι την έκδοση νέας ΚΥΑ που θα αναγνωρίζει τη μετάδοση του ιδίου ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος των εργαζομένων της ΕΡΤ.
  • να κληθεί ο ίδιος ο κ. Γιώργος Λ. Κόκκας σε ακρόαση ενώπιον του Δικαστηρίου, καθόσον πρέπει να εξηγηθούν και προφορικά τα προβλήματα που θα προκύψουν από την τυχόν άμεση εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων. Σε περίπτωση που το αίτημά του αυτό δεν ικανοποιηθεί και δεδομένης της ιδιαίτερης φύσης της υποθέσεως, θα υποβληθεί άμεση προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ (πρόσβαση σε δικαστήριο, συμμετοχή στη διαδικασία).

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την Αίτηση Αναστολής ΕΔΩ.

Κατηγορίες: Ηλιαία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.